Tuesday, February 20, 2007

Taler du dialekt?

På hjemmesiden dialekt.dk gennemgår vi forskellige opfattelser af hvad ordet dialekt dækker over. Vi har en fornemmelse af at ordet dialekt for mange mennesker er "det sprog der tales af gamle mennesker der bor på landet". Men vi kunne jo tage fejl. Er det også sådan du opfatter ordet dialekt? Vi synes det kunne være interessant at høre hvordan man opfatter dialekt-ordet. Synes københavnere selv at de taler dialekt? Eller er det ude i provinsen at dialekterne findes? Taler du selv dialekt? Har du et navn for din dialekt? …

Thursday, January 11, 2007

Danmarks mest uforståelige dialekt?

Hvor ville det dog være forfriskende hvis journalister have fantasi til at behandle dialekter som noget andet end noget mærkeligt, uforståeligt noget som det er i orden at grine af, eller som noget det der tales hen over kaffekopper af gamle mænd.

I DRs tv-program Aftenshowet sætter man i denne uge fokus på dialekter. Værterne siger at de synes det er synd at dialekterne forsvinder. De vil gerne gøre noget for at udviklingen går lidt langsommere. Folk kan så sende en hjemmevideo ind til programmet med en optagelse af deres dialekt, og når ugen er omme, vil man så kåre Danmarks mest uforståelige dialekt. Vi gentager det lige: kåre Danmarks mest uforståelige dialekt! De videoer som folk sender ind, er optaget af velmenende danskere som – i denne sammenhæng – gerne vil underholde. De siger derfor sætninger som er stykket sammen af de vanskeligste lyde og mest gammeldags ord – i praksis volapyksætninger som heller ikke giver mening på rigsdansk. Værterne sidder så og ler hjerteligt at disse herlige dialekter mens de forsøger at oversætte det der siges på optagelserne.

Programmet gør lige præcist det modsatte af deres erklærede hensigt: De fremstiller og udstiller dialekter som underlige, uforståelige og grinagtige. Dermed giver de en masse unge dialekttalere gode grunde til at droppe deres dialekt hurtigst muligt.

Wednesday, December 27, 2006

Vi vil ikke bevare

I forbindelse med lanceringen af dialekt.dk har vi et par gange erfaret at vi er blevet misforstået. Vi mener ikke at vores vigtigste mål er at bevare de traditionelle dialekter. Som flere her på bloggen også har påpeget, kan man ikke stoppe sprogudviklingen, og man kan da slet ikke skrue den tilbage. Vi vil ikke forfægte en forfaldstanke, og vi mener ikke at det hele var bedre i gamle dage. Nej, det vi håber vi kan rokke en smule ved med hjemmesiden, er det vi kalder "de dovne danske ører". Man kan godt glædes ved sproglig mangfoldighed, og man kan holde af at lytte til gamle danske dialekter. Men den sproglige mangfoldighed skal ikke bevares for sin egen skyld – men for alle sprogbrugernes skyld! For de menneskers skyld som ikke lige taler den standardkøbenhavnske variant af dansk. Vi vil ikke bevare dialekterne. Vi vil gøre os selv og alle andre i dette land til mere tolerante lyttere.

Friday, December 15, 2006

Norsk og svensk er svært......

Det er ikke bare dialekter knyttet til forskellige områder i Danmark, som vi ikke er vant til at lytte til....

De intolerante danske ører går også ud over vores ellers så lovpriste internordiske sprogforståelse. En undersøgelse af hvordan vi i Norden kommunikerer med hinanden, viser at danskerne er de dårligste til at forstå deres naboer.

Danskere er simpelthen dårligere til at forstå svensk og norsk, end nordmænd og svenskere er til at forstå dansk. De danske unge i undersøgelsen er de mest tilbøjelige til at give op (og evt. skifte til engelsk) når de taler med en svensker eller nordmand. Det er tankevækkende!

Problemet er at når man aldrig udsættes for situationer hvor man skal anstrenge sig for at forstå sin samtalepartner, så lærer man heller ikke at bruge de sproglige strategier der skal til for at tilpasse sig en situation hvor taler og lytter har forskellige varianter af samme sprog.

Hvis vi i skolen blev undervist i det, hvis vi øvede os og vænnede os til det, ville vi opdage at svensk og norsk og dansk er varianter af samme sprog som vi sagtens kan bruge med hinanden indbyrdes. Det ville være et trist tab for os alle hvis den internordiske sprogforståelse går fløjten til fordel for engelsk – pga. de dovne danske ører.

Tuesday, December 12, 2006

Tak for de mange kommentarer

Allerførst må vi sige tak for de meget positive reaktioner på vores dialekt.dk-initiativ.
Både her på bloggen og udenfor er vi blevet mødt med meget positive kommentarer.
Her på bloggen er det rart at se, at diskussionen om dialekter allerede er skudt i gang.

Thomas, vi kan sagtens følge dine overvejelser om business-sprog. Måske vil vi hellere kalde det et ’fagsprog’ end en sociolekt, men det er sikkert at det bruges af en bestemt gruppe. Og at det kan være lidt svært at forstå for udenforstående – lidt ligesom ”sømandssprog” eller ”lægesprog”.

Erik, vi er meget enige i at tekstning af interview sender et signal om, at man ikke forventer, at lytterne forstår det, der bliver sagt. Og dine observationer fra tysk tv viser tydeligt, at forholdene i DK er anderledes end i andre lande. Dertil skal siges, at vi sjældent hører andet end leverpostejsdansk i det offentlige rum, og derfor er vi ikke trænet til at forstå varianterne.

Og så er vi naturligvis ikke enige med Chris i at sprogforskning er noget vrøvl. Faktisk handler megen sprogforskning om helt almindelige sprogbrugeres helt almindelige sprog. Og den viden som forskeren erhverver i disse projekter, kan bruges af helt almindelige mennesker i deres dagligdag: Vi kan blive mere tolerante i forhold til dansk talt på forskellige måde. Og vi kan finde ud af, hvordan børn tilegner sig sprog – og dermed blive bedre til at hjælpe de børn, som ikke er gode til at tale. Og det er bare to små eksempler.

Derudover mener vi faktisk at der i meget høj grad er forskningsmæssigt belæg for at tale om sproglig intolerance i DK. ALLE danske undersøgelser gennem de sidste 10 år har vist at man fra Holstebro til Tønder og fra Vinderup over Næstved til Bornholm nedvurderer de folk, som ikke lige taler leverpostejsdansk.

Og dreamz, vi arbejder med et meget bredt dialekt-begreb, som betyder, at vi anser alle afvigelser fra standarddansk som en form for dialekt – dvs. også københavnerdialekter og fx Amagermål (som man kan lytte til et eksempel på under ”lyt til dialekt” på siden). Københavnsk er også en dialekt….. det er bare den dialekt, der er blevet ophøjet til standardnorm.

Sunday, December 10, 2006

Vi ønsker andet og mere end leverpostejsdansk

Der er så godt som ingen sproglig tolerance i Danmark. Hvis man taler dialekt eller dansk med accent, bliver man set ned på af andre – og det er et stort problem.
De fleste danskere giver simpelthen op, når de hører en sproglig afvigelse. Men hvis vi på længere sigt vil bevare dansk som et levende og samfundsbærende sprog, er vi nødt til at lære at acceptere andet end leverpostejsdansk.

Sproglig tolerance er målet
Hjemmesiden www.dialekt.dk videregiver viden om dialekter og andre sproglige variationer, og den fortæller om de mennesker, som taler forskelligt slags dansk. Forhåbentlig betyder et øget kendskab til disse forhold, at flere vil blive tolerante – og fx lader være med at grine – når de taler med danskere, som ikke lige taler leverpostejsdansk.

Rigsdansk er også en dialekt
Et af vores fornemste mål er at vise, at dialekter er mange ting, og at det ikke bare er på Bornholm, man taler dialekt. Faktisk kan man kalde alle slags dansk for dialekter – også rigsdansk.

dialekt.dk blogger...

På dialekt.dk vil vi meget gerne diskutere dialekter og andre sproglige forskelle.
Derfor har vi oprettet denne blog.

Og vi vil meget gerne have dine kommentarer også.

Forhåbentlig kan mere viden og diskussion om sproglig variation føre til en øget tolerance over for de folk, som ikke lige taler varianten rigsdansk......

Bedste hilsner
Pia Quist og Gitte Gravengaard